Strona główna | Zarząd


Find more about Weather in Poznań, PL


06:14 / 17:02
05:39 / 17:36
Zgodnie z uchwałą nr 6/2019 Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego ROD „Głuszynka” w Poznaniu z dnia 26.04.2019 r. wybrano nowe składy organów:


W wyniku przeprowadzonego głosowania Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze (Konferencja Delegatów) wybrało skład organów w ogrodzie:
Zarząd ROD:
1. Sławomir Stroński
2. Zygmunt Dąbrowski
3. Katarzyna Andrzejewska
4. Anna Malinowska
5. Łukasz Rudak
  Copyright © 2012 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski