Strona główna | Zarząd


Find more about Weather in Poznań, PL


04:43 / 18:58
04:06 / 19:35
Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania ROD "Głuszynka" nr 6/2015 z dnia 24.04.2015 r.
wybrano nowe składy organów :


Prezesp. Danuta DYTKOWSKAtel.608 031 851
V-cePrezesp. Paweł MYDLARZtel.609 540 779
Skarbnikp. Henryka PIETRASZKIEWICZtel.880 596 304
Sekretarzp. Anna MALINOWSKAtel.604 608 929
Członekp. Małgorzata GIERAT
Członekp. Krystyna KLUCZYŃSKA
Członekp. Katarzyna ANDRZEJEWSKA
Członekp. Róża DZIEDZIC
Członekp. Grażyna KUŚ-KASPRZAK
KSIĘGOWAp. Jolanta WŁODARCZYK
  Copyright © 2012 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski