Strona główna | Ogłoszenia


Find more about Weather in Poznań, PL


07:38 / 16:31
07:00 / 17:08
ROZLICZANIE WODY ZA 2019 - PILNE !!!
[Wtorek, 31 grudnia 2019]

Zarząd APELUJE!!! do działkowców o dokonywanie opłat za wodę za 2019 rok.W przypadku nie wykonania opłaty naliczony zostanie ryczałt za zużycie wody w wysokości 100 m3.


ODPADY ZIELONE
[Wtorek, 12 listopada 2019]

W związku z końcem sezonu działkowego i wypełnieniem harmonogramu wywozu śmieci na rok 2019 zarząd prosi działkowców o niewyrzucanie odpadów zielonych do kontenerów.


ZAMKNIĘCIE BRAM W OKRESIE ZIMOWYM
[Środa, 30 października 2019]

Szanowni działkowcy bramy wjazdowe w okresie 01.11 - 31.03 będą zamknięte. W wyjątkowych sytuacjach wjazd będzie możliwy po uzgodnieniu z zarządem.


ODCZYT PRĄDU - PAZDZIERNIK
[Poniedziałek, 28 października 2019]

Szanowni działkowcy od dnia 22.10.2019r. należy uiszczać opłaty za energię elektryczną zgodnie z aktualnym odczytem.


ZMIANA GODZIN PRACY BIURA OD 01.06.2019 R.
[Piątek, 31 maja 2019]

BIURO ROD CZYNNE W KAŻDY :

WTOREK 16:00 - 19:30
PIĄTEK 16:00 - 19:30

  Copyright © 2012 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski