Strona główna | Ogłoszenia


Find more about Weather in Poznań, PL


07:53 / 15:41
07:12 / 16:22
WYMIANA KLUCZY DO PARKINGU
[Środa, 15 marca 2017]

Szanowni Działkowcy posiadający miejsce parkingowe Zarząd ROD informuje, że z dniem 01.04.2017r. zostanie wymieniona kłódka przy bramie wjazdowej na parking.
Klucze do pobrania w biurze ROD w godzinach pracy biura.


OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA DZIEŃ 01.10.2016 R.
[Wtorek, 18 października 2016]


ZAŁĄCZNIK 1

Opłata za energię elektryczną na dzień 01.10.2016 r.


UCHWAŁA NR XVI/133/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"
[Środa, 13 kwietnia 2016]


ZAŁĄCZNIK 1

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/123/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  Copyright © 2012 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski