Strona główna | Ogłoszenia


Find more about Weather in Poznań, PL


03:45 / 19:52
03:00 / 20:36
UWAGA WłąCZENIE WODY
[Środa, 21 marca 2018]W dniu 21.04.2018 r. o godzinie 10:0 na ROD Głuszynka zostanie włączona woda
w związku z powyższym prosi się użytkowników działek o dokonanie przeglądu instalacji wodnych a także niezbędnych napraw przed włączeniem wody .


ZARZĄD
ROD GŁUSZYNKA


ZARZąD ROD ZATRUDNI GOSPODARZA
[Poniedziałek, 19 lutego 2018]

Z dniem 01.04.2018 Zarząd ROD Głuszynka zatrudni Gospodarz w zawiasku z powyższym chętnych na stanowisko Gospodarza zapraszamy do Biura ROd we wtorki i środy w godzinach do 14:00 do 18:00


WYMIANA KLUCZY DO PARKINGU
[Środa, 15 marca 2017]

Szanowni Działkowcy posiadający miejsce parkingowe Zarząd ROD informuje, że z dniem 01.04.2017r. zostanie wymieniona kłódka przy bramie wjazdowej na parking.
Klucze do pobrania w biurze ROD w godzinach pracy biura.


OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA DZIEŃ 01.10.2016 R.
[Wtorek, 18 października 2016]


ZAŁĄCZNIK 1

Opłata za energię elektryczną na dzień 01.10.2016 r.


UCHWAŁA NR XVI/133/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"
[Środa, 13 kwietnia 2016]


ZAŁĄCZNIK 1

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/123/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  Copyright © 2012 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski