Strona główna | Ogłoszenia


Find more about Weather in Poznań, PL


03:41 / 19:55
02:56 / 20:41
OTWARCIE BRAMY
[Czwartek, 16 maja 2019]

BRAMA WJAZDOWA OTWARTA W KAŻDY:
PONIEDZIAŁEK 09:00 - 19:00
PIĄTEK 09:00 - 19:00
W DNIACH ŚWIĄTECZNYCH BRAMA BĘDZIE ZAMKNIĘTA.


SPOTKANIE Z POLICJĄ.
[Poniedziałek, 13 maja 2019]

W dniu 14.05.2019r. o godz. 15.00 w Domu Działkowca odbędzie się spotkanie organizacyjne z Dzielnicowym Policji oraz przedstawicielem Straży Miejskiej w Poznaniu.


ZARZAD ROD ZATRUDNI GOSPODARZA
[Piątek, 5 kwietnia 2019]

Zarząd ROD Głuszynka zatrudni chętna osobę na stanowisko Gospodarza


ZMIANA GODZIN PRACY BIURA
[Wtorek, 26 marca 2019]BIURO ROD CZYNNE każdy

WTOREK 15:00 - 19:00
ŚRODA 15:00 - 19:00
i Ostatni Piątek Miesiąca
15:00 - 19:00


ORDO W ROD
[Środa, 28 listopada 2018]

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Radu (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). Zarząd informuje że Administratorem danych jest:Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy ,,Głuszynka" w Poznaniu ul. Głuszyna 61-329 Poznań


UCHWAŁA NR XVI/133/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"
[Środa, 13 kwietnia 2016]


ZAŁĄCZNIK 1

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/123/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  Copyright © 2012 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski