Strona główna | Komisja Rewizyjna


Find more about Weather in Poznań, PL


05:47 / 18:10
05:13 / 18:44
Komisja rewizyjna ROD "Głuszynka"

1.Przewodniczącyp. Julian JACEK
2.Z-ca przewodniczącegop. Maria LISY
3.SekretarzJadwiga SZAFLICKA
  Copyright © 2012 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski