Strona główna | Komisja Rewizyjna


Find more about Weather in Poznań, PL


03:50 / 20:06
03:04 / 20:51
Komisja rewizyjna ROD "Głuszynka"

1.Elżbieta Potocka
2.Róża Dziedzic
3.Małgorzata Gierat
Na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD (Rejonową Konferencję Przedzjazdową) wybrano:
1.Łukasz Rudak
  Copyright © 2012 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski