Strona główna | Komisja Rewizyjna


Find more about Weather in Poznań, PL


05:41 / 17:46
05:07 / 18:20
Komisja rewizyjna ROD "Głuszynka"

1.Elżbieta Potocka
2.Małgorzata Gierat
3.Anna Ćwik
Na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD (Rejonową Konferencję Przedzjazdową) wybrano:
1.Róża Dziedzic
  Copyright © 2012 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski