Strona główna | Komisja Rewizyjna


Find more about Weather in Poznań, PL


03:45 / 19:52
03:00 / 20:36
Komisja rewizyjna ROD "Głuszynka"

1.Przewodniczącyp. Julian JACEK
2.Z-ca przewodniczącegop. Maria LISY
3.SekretarzJadwiga SZAFLICKA
  Copyright © 2012 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski