Strona główna | Komisja Rewizyjna


Find more about Weather in Poznań, PL


05:33 / 17:57
04:59 / 18:31
Komisja rewizyjna ROD "Głuszynka"

1.Elżbieta Potocka
2.Róża Dziedzic
3.Małgorzata Gierat
Na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD (Rejonową Konferencję Przedzjazdową) wybrano:
1.Łukasz Rudak
  Copyright © 2012 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski